Ασθενείς με σημαντική απώλεια ακοής

Η αποκατάσταση της ακοής, συνήθως με κάποιο βοήθημα, συχνά βοηθά τον ασθενή να αντιπαρέλθει τις εμβοές, επιτρέποντας την επαναρύθμιση του ουδού ακοής του εγκεφάλου, έτσι ώστε οι εμβοές να μη γίνονται ακουστές. Αυτό είναι το καλύτερο αποτέλεσμα. Σε κάποιες περιπτώσεις η αποκατάσταση της ακοής μπορεί να μην είναι άμεσα αποτελεσματική, αλλά το επίπεδο των εμβοών πέφτει σημαντικά, οπότε οι εσωτερικοί ήχοι καθίστανται λιγότερο σημαντικοί σε σχέση με τους καινούργιους εξωτερικούς ήχους.

Οι περισσότερες μορφές ακουστικής αντιμετώπισης των εμβοών λειτουργούν πλέον με αυτό τον τρόπο. Προσφέρονται ήχοι με σκοπό να μειώσουν τη σημασία των εσωτερικών ήχων, οπότε το εγκεφαλικό στέλεχος μαθαίνει να απωθεί τις εμβοές στο υπόβαθρο και μετά τις θεωρεί άνευ σημασίας. Η χρησιμοποίηση δυνατών ήχων για την απομάκρυνση των εμβοών είναι γνωστή ως πλήρης απόκρυψη, αλλά αυτός δεν θεωρείται πλέον ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης, διότι όταν απομακρυνθεί η απόκρυψη, οι εμβοές μπορεί να εξακολουθούν να υπάρχουν στο ίδιο επίπεδο.