Το Αφτί

Το ανθρώπινο αφτί είναι ένα από τα πιο αξιοσημείωτα μέρη του ανθρώπινου σώματος, όχι μόνο λόγω της ομορφιάς του και της ασυνήθιστης μορφολογίας του, αλλά λόγω της σημαντικής ευαισθησίας του στους ήχους.

Από ανατομικής απόψεως, το αφτί διαιρείται σε τρία μέρη: