Το έξω ους

Το έξω ους περιλαμβάνει το πτερύγιο, το οποίο αποτελείται από μια ελικοειδή πλάκα εύκαμπτου χόνδρου, που εκτείνεται σαν ένας σωλήνας στο πρώτο τριτημόριο του έξω ακουστικού πόρου.

Ένας πολύ σημαντικός ρόλος του πτερυγίου είναι η ένδειξη ότι ο ήχος έρχεται από μπροστά ή από πίσω. Η παρουσία του πτερυγίου αυξάνει κατά 5dΒ την πίεση που ασκείται στο τύμπανό μας για τους ήχους που έρχονται από μπροστά. Είναι πολύ χαρακτηριστικό άλλωστε το παράδειγμα που κάποιος προσπαθώντας να ακούσει καλύτερα βάζει την παλάμη πίσω από το αφτί του.

Περιέχει τριχίδια με κατεύθυνση προς τα έξω που έχουν ως σκοπό να σχηματίσουν μια γραμμή άμυνας σε μικρά ζωύφια που θέλουν να εισχωρήσουν στο αφτί. Στις ρίζες των τριχιδίων παράγεται ελαιώδες υγρό που αναμιγνύεται με τις εκκρίσεις από τους γειτονικούς σμηγματογόνους αδένες και το αποτέλεσμα που παράγεται αποτελεί τη βάση του κεριού (κυψελίδα).

Τα βαθύτερα δύο τριτημόρια του έξω ακουστικού πόρου (16 χιλ.) έχουν ένα οστέινο τοίχωμα, το οποίο καλύπτεται από ένα λεπτό και μάλλον εύθρυπτο στρώμα, που στερείται αδένων.

Στο απώτερο εσωτερικό άκρο του έξω ακουστικού πόρου κάθετο σε αυτό είναι ο τυμπανικός υμένας (τύμπανο), ο οποίος αποτελεί το όριο μεταξύ έξω και μέσου ωτός.