Τρόποι εξέτασης ακοής

tropoi-eksetasis-akois

  • Τονικό ακοόγραμμα (ενήλικες – παιδιά)
  • Δοκιμασία αγωγής δια της οστέινης οδού (ενήλικες – παιδιά)
  • Δοκιμασία προκλητών ακουστικών δυναμικών (νεογνά – παιδιά)
  • Τεχνικές απόσπασης της προσοχής (νεογνά – παιδιά – ενήλικες)
  • Δοκιμασία ωτο-ακουστικών εκπομπών (νεογνά – παιδιά)
  • Τυμπανομετρία (παιδιά – ενήλικες)