Αιφνίδια Βαρηκοΐα

Η αιφνίδια εμφάνιση σοβαρής απώλειας ακοής αποτελεί σχεδόν πάντα μια δραματική εμπειρία. Τα αποτελέσματά της μπορεί να είναι πολύ ενοχλητικά αν η απώλεια επισυμβαίνει στο ένα μόνο αφτί. Ο εντοπισμός του ήχου και η ικανότητα ακοής όταν υπάρχει ήχος στο υπόβαθρο, όπως σε εστιατόρια και σε δύσκολα ακουστικά περιβάλλοντα (πχ. στις σχολικές τάξεις), καθίσταται δυσχερέστατη. Ευτυχώς, η  αιφνίδια απώλεια της ακοής και στα δύο αφτιά είναι σπάνια. Αν παρατηρηθούν και εμβοές, τα προβλήματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Μια αιφνίδια απώλεια της ακοής μπορεί να προκύψει από πολλές αιτίες, αλλά πόσο αιφνίδια είναι αυτή που ονομάζεται αιφνίδια και τι ποσοστό απαιτείται για να χαρακτηριστεί απώλεια ακοής;

Ο συνήθης αποδεκτός ορισμός της αιφνίδιας βαρηκοΐας είναι απώλεια ακοής μεγαλύτερη των 30dB κατά μέσον όρο σε τρεις συχνότητες, η οποία παρουσιάζεται μέσα σε 3 ημέρες. Οι αιτίες μιας τέτοιας βαρηκοΐας είναι:

  • Αγωγιμότητας
  • Νευροαισθητήρια
  • Μικτή βλάβη αγωγιμότητας και νευροαισθητήρια
  • Ψυχογενής