Βαρηκοΐα αγωγιμότητας

akoustika-varikoias-agogimotitas(1)Παρά το γεγονός ότι το κερί (βύσμα κυψελίδας) δεν αποτελεί συχνό αίτιο σημαντικής απώλειας ακοής, μπορεί κατά λάθος να σπρωχθεί πάνω στον τυμπανικό υμένα από μια μπατονέτα ή μπορεί να διογκωθεί όταν εισέρχεται νερό μέσα στο αφτί και να προκαλέσει απόφραξη και απώλεια ακοής. Αυτό μπορεί να αφαιρεθεί με προσεκτική αναρρόφηση, για να αποφευχθεί ο τραυματισμός που μπορεί να προκληθεί με τις σύριγγες.

Αιφνίδιες αλλαγές που δεν είναι ικανές να βλάψουν τον τυμπανικό υμένα και που μπορεί να συμβούν κατά την κατάδυση με φιάλες οξυγόνου ή με πτήσεις στο ψύχος μπορεί να οδηγήσουν σε αιμορραγία στο μέσο ους ή απλά σε αυξημένες εκκρίσεις από το βλεννογόνο του μέσου ωτός. Το υγρό μπορεί να αφαιρεθεί με μια τομή στον τυμπανικό υμένα (μυριγγοτομή) και καλή παροχέτευση διαμέσου της τομής.

Οι σοβαρές αιφνίδιες βλάβες τύπου αγωγιμότητας συνήθως προέρχονται από τραύμα του τυμπανικού υμένα ή του μέσου ωτός. Αυτό μπορεί να προκληθεί από τραύμα σε κατάδυση ή από έκρηξη, οπότε ο τυμπανικός υμένας έχει υποστεί εκτεταμένες βλάβες. Αυτό συνήθως είναι εμφανές από το ιστορικό των γεγονότων και από την απλή εξέταση που καταδεικνύει τον κατεστραμμένο τυμπανικό υμένα. Με τον τύπο αυτό της βλάβης, η μέγιστη απώλεια ακοής που μπορεί να παρατηρηθεί είναι 40dB.

Αμεσο τραύμα στο κεφάλι, όπως εκείνο που μπορεί να παρατηρηθεί σε ένα τροχαίο ατύχημα μπορεί να διασπάσει την ακουστική άλυσσο. Η πιο συχνή θέση βλάβης είναι η σύνδεση άκμονα-αναβολέα (ακμονο-αναβολεϊκός σύνδεσμος). Όταν συμβεί κάτι τέτοιο προκαλείται πλήρης ασυνέχεια της αλύσσου και μια βλάβη αγωγιμότητας της τάξεως των 60dB.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται αξιόπιστο τονικό ακοόγραμμα με κάλυψη της αγωγής δια της οστέινης οδού, με σκοπό να αποκλειστεί υποκείμενη νευροαισθητήρια βλάβη που έχει προκληθεί από το τραύμα, γεγονός που αλλάζει τις πιθανότητες πλήρους ανάρρωσης. Η τυμπανομετρία, όταν ο τυμπανικός υμένας είναι άθικτος, μπορεί να δείξει μια μεγάλου ύψους καμπύλη με κορυφή, τυπικής ασυνέχειας της ακουστικής αλύσσου ή μια επίπεδη γραμμή όταν το μέσο ους είναι γεμάτο με υγρό.

Τα προβλήματα στην ακουστική άλυσσο μπορούν συχνά να θεραπευθούν με χειρουργική επέμβαση. Ο τυμπανικός υμένας επανασυνδέεται με τον αναβολέα κάνοντας χρήση είτε του άκμονα του ίδιου του ασθενούς (που έχει επανασχηματιστεί και επανατοποθετηθεί μεταξύ της λαβής της σφύρας και του αναβολέα) ή τεχνητό οστό. Αυτό συνήθως κατασκευάζεται από υδροξυαπατίτη, ένα από τα θεμελιακά στοιχεία του οστού. Η επέμβαση ονομάζεται οσταριοπλαστική. Ο τυμπανικός υμένας μπορεί με τη σειρά του να επανορθωθεί με τη χρήση μικροχειρουργικών τεχνικών και η τεχνική ονομάζεται τυμπανοπλαστική ή μυρογγοπλαστική.